Program

Sobota  02.04.2024

10:00 otvoritev 14. Tattoo konvencije Ljubljana
11:15 vklop železniške makete
12:15 vklop železniške makete
13:15 vklop železniške makete
14:15 vklop železniške makete
15:15 vklop železniške makete
16:15 vklop železniške makete
17:15 vklop železniške makete
18:00 prijave na tattoo tekmovanje
18:15 vklop železniške makete
19:00 konec prijav na tattoo tekmovanje
20:00 Tattoo tekmovanje in podelitev priznanj

Kategorije:
1. Realistic / color
2. Realistic / black and grey
3. Avantgarde
4. Traditional (old school, neotraditional,ornamental)
5. Best of Saturday

Saturday 20.04.2024

10:00 start of the 14th Ljubljana Tattoo Convention
11:15 switching on the railway model
12:15 switching on the railway model
13:15 switching on the railway model
14:15 switching on the railway model
15:15 switching on the railway model
16:15 switching on the railway model
17:15 switching on the railway model
18:00 registration for the tattoo competition
18:15 switching on the model railway
19:00 end of applications for the tattoo competition
0:00 Tattoo competition and awards ceremony
Categories:
1. Realistic / color
2. Realistic / black and grey
3. Avantgarde
4. Traditional (old school, neotraditional,ornamental
5. Best of Saturday

Nedelja 21.04.2024

10:00 pričetek 14. Tattoo konvencije Ljubljana
11:15 vklop železniške makete
12:15 vklop železniške makete
13:15 vklop železniške makete
14:15 vklop železniške makete
15:15 vklop železniške makete
16:15 vklop železniške makete
17:15 vklop železniške makete
17:30 prijave na tattoo tekmovanje
18:15 vklop železniške makete
18:30 konec prijav na tattoo tekmovanje
19:45 Tattoo tekmovanje in podelitev priznanj

Kategorije:
1. Color / anything-free choice
2. Black and grey / anything-free choice
3. Best of Collaboration
4. Best of Sunday
5. Best of show

21:00 Konec

Sunday 21.04.2024

10:00 start of the 14th Ljubljana Tattoo Convention
11:15 switching on the railway model
12:15 switching on the railway model
13:15 switching on the railway model
14:15 switching on the railway model
15:15 switching on the railway model
16:15 switching on the railway model
17:15 switching on the railway model
17:30 registration for the tattoo competition
18:15 switching on the model railway
18:30 end of applications for the tattoo competition
19:45 Tattoo competition and awards ceremony

Categories:
1. Color / anything-free choice
2. Black and grey / anything-free choice
3. Best of Collaboration
4. Best of Sunday
5. Best of show

21:00 The end

 

TATTOO,TATTOO KONVENCIJA,SLOVENSKA TATTOO KONVENCIJA,SLOVENIA TATTOO CONVENTION,INTERNATIONAL TATTOO CONVENTION,CONVENTION,MEDNARODNA TATTOO KONVENCIJA,GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE,SLOVENIA,VSE ZA TATTOO,TETOVERJI,LJUBLJANA